Кандидат-докторанти

Oбявени конкурси в ДВ бр.47 от 24.06.2022 г.

Професионално направление

Наименование на научната специалност

Кандидати за докторанти

Дата за изпит

Дата за изпит

Редовна докторантура

Задочна докторантура

3.8 Икономика

Икономика и управление в транспорта

Маг. Хюлия Алиева Шайбова

14.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1203

Руски език 17.11.2022 г. от 10.00 онлайн

 

Икономика и управление в транспорта

Маг. Нели Николаева Лалковска

14.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1203

Английски език 21.11.2022г. от 8.30  Заседателна зала-Ректорат

 

Икономика и управление в транспорта

Маг. Лилия Иванова Лазарова

14.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1203

Руски език 17.11.2022г. от 10.00 онлайн

 

Икономика и управление в транспорта

Маг. Андриан Валериев Върбанов

14.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1203

Английски език 21.11.2022г.от 8.30  Заседателна зала-Ректорат

 

Икономика и управление в транспорта

Маг. Кирил Стилиянов Станев

14.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1203

Немски език 22.11.2022 г. от 9.00 онлайн

 

Икономика и управление в транспорта

Маг. Георги Стилиянов Станев

14.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1203

Немски език 22.11.2022 г.от 9.00 онлайн

 

Икономика и управление в транспорта

Маг. Силвия Василева Йорданова

14.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1203

Руски език 17.11.2022 г. от 10.00 онлайн

 

Икономика и управление в транспорта

Маг. Бистра Стоянова Георгиева

14.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1203

Английски език 21.11.2022 г. от 8.30 Заседателна зала-Ректорат

 

Икономика и управление в транспорта

 

Маг. Светлозар Благовестов Ангелов

14.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1203

Руски език 17.11.2022 г. от 10.00 онлайн

5.1 Машинно инженерство

Подемно-транспортни машини

Маг. Борис Левчев Илиев

09.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 3301

Английски език 21.11.2022г.от 8.30 Заседателна зала-Ректорат

 

Подемно-транспортни машини

Маг. Иван Живков Дяков

09.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 3301

Руски език 17.11.2022 г. от 10.00 онлайн

 

Подемно-транспортни машини

Маг. Виктор Бойков Георгиев

09.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 3301

Английски език 21.11.2022г. от 12.30 Заседателна зала-Ректорат

 

Подемно-транспортни машини

Маг. Иван Велков Димитров

09.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 3301

Руски език 17.11.2022 г. от 10.00 онлайн

5.2Електротехника, електроника и автоматика

Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта

Маг. Атанас Павлов Николов

09.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1112

Руски език 17.11.2022 г. от 10.00 онлайн

 

Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта

Маг. Диляна Димитрова Мицева

09.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1112

Английски език 21.11.2022 г.. от 8.30 Заседателна зала-Ректорат

 

Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта

Маг. Димитър Ивайлов Конов

09.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 1112

Английски език 21.11.2022г. от 12.30 Заседателна зала-Ректорат

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Управление и експлоатация на железопътния транспорт

Маг. Михаил Орлинов Рангелов

14.11.2022г. от 10.00 ч. в зала 3310

Английски език 21.11.2022г. от 12.30 Заседателна зала-Ректорат

 

Управление и експлоатация на железопътния транспорт

Маг. Красимир Лазаров Лалов

14.11.2022г. от 10.00 ч. в зала 3310

Английски език 21.11.2022г. от 12.30 Заседателна зала-Ректорат

 

Транспортни системи и транспортни технологии

Маг. Петър Росенов Костадинов

14.11.2022г. от 10.00 ч. в зала 3310

Английски език 21.11.2022г. от 12.30 Заседателна зала-Ректорат

 

Транспортни системи и транспортни технологии

Маг. Иван Стоилов Манчев

14.11.2022г. от 10.00 ч. в зала 3310

Английски език 21.11.2022г. от 8.30 Заседателна зала-Ректорат

5.7Архитектура, строителство и геодезия

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

Маг. Ивелин Митков Гаврилов

08.11.2022г. от 9.00 ч. в зала 2202

Английски език 21.11.2022г. от 12.30 Заседателна зала-Ректорат