ИЗПИТНА СЕСИЯ

Размерът на административната такса за явяване на условен изпит, считано от 01.01.2023 г. е 50лв.

Факултет ТСТТ

Редовно обучение

Факултет ТМ

Редовно обучение

Факултет КЕТ

Редовно обучение