ИЗПИТНА СЕСИЯ

Размерът на административната такса за явяване на условен изпит, считано от 01.01.2023 г. е 50лв.

Период: от 28.08.2023 г. до 08.09.2023 г. Графикът е общ за всички специалности (PDF)

Факултет ТСТТ

Задочно обучение

Факултет ТМ

Задочно обучение

Факултет КЕТ

Задочно обучение

Факултет ТСТТ

Редовно обучение

Факултет ТМ

Редовно обучение

Факултет КЕТ

Редовно обучение