Заседание на Съвета на настоятелите на ВТУ

  • image

На 24 янруари 2019г. се състоя заседание на Съвета на настоятелите на ВТУ „Тодор Каблешков“, основна цел на което бе членовете на съвета да се запознаят с годишния доклад на Ректора на ВТУ за 2017/2018 учебна година.

Присъстващите се обединиха около становището, че докладът е изготвен на високо ниво, с богато съдържание относно многообразната и обемна дейност във всички сфери на университетския живот, представено посредством впечатляваща визия и богато илюстрирано с добре подбран и качествен снимков материал.