ЗАПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА

Продължава приемът на документи и записване за попълване на ограничени свободни места в бакалавърските програми на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“.

Необходимо е кандидат-студентите да предоставят:

– Диплома за завършено средно образование и Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на образование за завършилите през 2022 и 2023 г. (оригинал и копие)

– Платена кандидат-студентска такса (70 лв.)

– Попълнено заявление по образец

За повече информация: 02 97 09 333 и 02 97 09 255

https://www.vtu.bg/bachelor-programms/