Записване за магистърска специалност по „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“

До 31 януари 2020г. е срокът за записване на студенти за новия пети випуск на магистърската специалност по „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“. Семестриалната такса възлиза на 400 лв.

Подаването на документи за записване се извършва в Ректората на ВТУ „Тодор Каблешков“. Необходимите документи за кандидатстване са диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен и лична карта.

Пълна информация за приема и необходимите документи за записване може да бъде намерена на интернет – страницата на ВТУ „Тодор Каблешков“: www.vtu.bg,  както и на тел. 02/ 9709 286 – Учебен отдел – инж. Б. Борисов.