Етапи на стартиране на учебните занятия по специалности

        БАКАЛАВЪР – задочно обучение

1-ви етап – 13.09.2021-03.10.2021 2-ри етап – 04.10.2021-24.10.2021
Технология и управление на транспорта  Електроенергетика и  електрообзавеждане
Индустриален мениджмънт Електромобили
Сигурност и безопасност в транспорта Комуникационна и компютърна техника и системи
Икономика на транспорта Транспортно строителство
Счетоводство и анализ в транспорта Комуникационна и осигурителна техника
Автомобилна техника Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт
Двигатели с вътрешно горене  
Железопътна техника  
Подемно-транспортни, пътни и строителни машини  
Подвижен състав на високо скоростен влак и метрополитен  

      МАГИСТЪР след Професионален бакалавър

1-ви етап – 13.09.2021-03.10.2021 2-ри етап – 04.10.2021-24.10.2021
Транспортна техника – I курс Транспортна техника – II курс
Технология и управление на транспорта – I курс Технология и управление на транспорта– II курс
Транспортно строителство  – III курс Транспортно строителство – I курс
Комуникационна и осигурителна техника – II курс Транспортно строителство – II курс
Инженерна логистика и строителна техника – I курс Комуникационна и осигурителна техника – I курс
Електроенергетика и електрообзавеждане – II курс  Инженерна логистика и строителна техника– II курс
Икономика на транспорта – I курс Електроенергетика и електрообзавеждане – I курс
  Икономика на транспорта – II курс

                     МАГИСТЪР

1-ви етап – 13.09.2021-03.10.2021 2-ри етап – 04.10.2021-24.10.2021
Автотехническа експертиза  Автомобилна техника
Геотехника и инженерна геология – II курс Автоматизирано проектиране в машиностроенето
Електромобили Геотехника и инженерна геология – I курс
Електромобили (неспециалисти) Двигатели с вътрешно горене
Електроенергетика и електробзавеждане Електроенергетика и електробзавеждане (неспециалисти) – I курс
Електроенергетика и електробзавеждане (неспециалисти) – II курс  Експлоатация на тунелопробивни машини
Железопътна техника Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения
Икономика на малките и средни предприятия Икономика на транспортната фирма
Комуникационна и осигурителна техника Инженерна логистика и строителна техника
Комуникационна и осигурителна техника (неспециалисти) – II курс Комуникационна и осигурителна техника (неспециалисти) – I курс
Строителство на газо- и нефтопроводи Мрежова и информационна сигурност
Транспортен мениджмънт и логистика Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения
Транспортно строителство Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения
  Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност
  Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност (неспециалисти)
  Транспортен мениджмънт и логистика – II курс
  Технология и управление на транспорта
  Управление на проекти