Еразъм селекция за Сърбия и Русия

  • image

Еразъм офисът НА Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“обявява процедура за селекция на СТУДЕНТИ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ от ВТУ „Т. Каблешков”, кандидати за реализиране на мобилност с цел обучение и съответно преподаване по програма „Еразъм+“ за академичната 2018-2019 година в университети от Сърбия и Русия: University of Kragujevac и Russian University of Transport – RUT.
.
Срок за подаване на заявленията за участие в процедурата – 22.06.2018 г. в „Деловодство”. Заявленията са по образец и могат да бъдат намерени на страницата на Еразъм офиса на ВТУ „Т. Каблешков”.

Снимки