Екип на ВТУ на международна среща по проект “Danube Skills”

  • image
  • image
  • image
  • image

В периода 18.09 – 21.09.2018 г. в Братислава, Словакия се проведе международна среща по проект “Danube Skills”. Проектът е част от мероприятията за изпълнение на програмата на ЕК и правителството на Р. България за развитие на река Дунав и крайдунавските региони.
.

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” и Изпълнителна Агенция Морска администрация към МТИТС са представителите за България в проекта “Danube Skills”. На срещата участниците от страна на ВТУ доц. Симеон Ананиев – ръководител на проекта, ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, гл.ас. д-р Нина Гергова, гл.ас. д-р Петя Коралова и д-р Веселин Грозданов, преподаватели в катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”, взеха активно участие по обсъжданата проблематика.
.

По време на срещата бяха разгледани и коментирани актуални теми и проблеми, свързани с развитие използването на река Дунав, както в Горен, така и в Среден и Долен Дунав. Австрийската агенция за развитие на река ДунавVIA DONAU представи напредъка по работен пакет 4, относно създаването и развитието на логистични информационни центрове. Екипите на австрийския, румънския и българския партньори проведоха допълнителна среща, на която се обсъдиха проблемите и перспективите за развитието на логистиката по Долен Дунав.
.

Беше решено в периода 12.02-14.02.2019г. в София да се проведе международна среща на партньорите по проект “Danube Skills”, на която се очаква да присъстват повече от 20 партньора от 11 държави, свързани с развитие използването на река Дунав.
Предстои национална работна среща в София през месец ноември 2018 г. в София, организирана от ВТУ “Тодор Каблешков”. За участие ще бъдат поканени представители на бизнеса и администрацията, имащи отношение за развитие на транспорта по река Дунав и крайдунавските региони.

Снимки