Договор за сътрудничество с “ИМПАРО Tехник” ЕООД

  • image
  • image

На 1 април 2021г. ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова подписа договор за сътрудничество с фирма „Импаро Техник“ ЕООД, представлявана от управителя инж. Томислав Иванчев.
Основна цел на договора е двете страни да обединят усилията си в областта на учебната и научно-изследователската дейност на университета и да си сътрудничат в организирането и провеждането на практически обучения.

Снимки