Договор за сътрудничество с Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

На 28.02.2023 г. бе подновен договорът за сътрудничество между Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Ректорът проф. д-р Даниела Тодорова и г-н Евгени Симеонов, председател на агенцията, потвърдиха желанието си за продължаване на успешното партньорство между двете институции. Дългогодишните контакти имат здрава основа в лицето на десетките наши випускници, които развиват професионалния си път като специалисти и ръководни кадри в структурата на ДАМТН. 

На подписването на договора присъстваха и зам.ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Красимир Кръстанов, както и инж. Иван Ганчев, зам.-председател на агенцията. На срещата бяха обсъдени и възможностите за разширяване на сътрудничеството между университета и ДАМТН чрез участието на представители на агенцията в практическото обучение на студентите, както и организиране от страна на ВТУ на специализирани курсове за професионална квалификация за нуждите на сектора, в който оперира ДАМТН.

След церемонията по подписването на договора проф. Тодорова връчи на г-н Симеонов почетна статуетка за заслуги на Висшето транспортно училище като символ на благодарност на академичната ни общност за подкрепата, която Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е оказвала и продължава да оказва през годините на нашия университет.