Дни по материалознание във ВТУ

  • image
  • image
  • image


На 14 и 15 януари 2020г. във ВТУ се проведоха традиционните дни по материалознание. Бяха излъчени студентите – отличници по дисциплината: Цветан Дилков и Кирил Михалакиев от специалност „Автомобилна техника“.  Те бяха номинирани  за участие в младежката научна сесия „Аз знам и мога 2020“. Предстои студентите да преминат през едноседмично допълнително обучение, след което ще стартират самостоятелната си работа.
В рамките на мероприятието, направленията „Материалознание“ и  „Физика“ към училището приеха поканата на Държавния Авиационен университет в гр. Уфа да подготвят съвместен руско-български проект към Фонд  „Научни изследвания“.

Снимки