Дни на материалознанието във ВТУ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

От 07.01. до 10. 01.2019 г. в края на обучението по материалознание за учебната 2018/2019 г., се проведоха дни на дисциплината.
По инициатива на студента Мартин Писков, бивши възпитаници на ПГТЕ „Хенри Форд“ представиха своята идея за проектиране на коляно-мотовилкова група, с акцент към избора на материал и обработваща технология.

През изминалата година беше въведена и нова практика в обучението на  магистрите, работещи като инспектори по технически надзор. Тя се изразява в продължаващо методично съдействие от водещия преподавател по реални проблеми в експлоатацията на асансьорни уредби и съдове, работещи под налягане, отново с акцент към избора на материал. Пример за това е и анализирането  на причините за износване на каналите на отклонителните ролки на асансьорните уредби. Решението се  основава на прецезирането на химичния състав и параметрите на термично обработване.

В рамките на събитието се подготви и разпространи бизнес план на услугата “Подпомагане вземането на технологични решения”, като завършващ етап на многогодишните усилия на представители на катедра “Машинни елементи, материалознание и химия” в разработването на специализиран софтуер. Проф. Николай Тончев сподели опита си от работата с магистри в Технологичния университет в Далиян и представи заключителната презентация от работата си по магнезиеви сплави в Китай.

Гости на инициативата бяха представители на направлението „Материалознание“ и доц. д-р инж. Валентин Камбуров – ръководител на катедра „Материалознание и технология на материалите“ в Технически университет-София.

Снимки