Дипломни защити в катедра „Транспортно строителство и съоръжения”

  • image

На 20, 21 и 22.02.2017 г. в катедра „Транспортно строителство и съоръжения” се състояха защити на дипломни работи. Държавната изпитна комисията в състав: Председател: проф.д-р Майя Иванова и членове: проф.д-р Валентин Николов, проф.д-р Валентин Недев, доц.д-р Мира Зафирова и доц.д-р Димитър Хубчев оцени представилите се 14 дипломанти. Дипломните проекти бяха изготвени на много високо ниво. Дипломантите презентираха изключително интересно и компетентно своите дипломни работи, като в реториката им личеше тяхната техническа мисъл и високото ниво на усвоените знания. Защитата беше аргументирана с перфектно изготвени технически чертежи. В дипломните работи бяха разработени, проектирани и разгледани почти всички елементи и видове съоръжения от сухоземната транспортна инфраструктура. Оценка „Отличен” – на дипломната работа и на устния дипломен изпит получиха следните дипломанти:

  1. Мануел Неделчев – тема „Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости в междугарието Златица – Пирдоп“ с ръководител на дипломната работа – проф.д-р Руско Вълков.
  2. Стефан Ризов – тема „Проектиране на железопътна линия с тунел” с ръководител ас. Невена Бабунска.
  3. Мартин Кътов – тема „Модернизация на междугарие Делян-Яхиново, част от Участък 1: Радомир – Дупница на железопътна линия Радомир – Кулата” с ръководител ас. Невена Бабунска.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки