„ДЕН НА КАРИЕРАТА 2018” – 10.10.2018г.

На 10.10.2018 г. от 10,00 ч. до 12,30 ч. в 5-ти учебен корпус на ВТУ „Тодор Каблешков” ще се проведе традиционното изложение на фирми „Ден на кариерата”.
Кариерният форум цели да предостави възможност за среща на студентите с фирмите-работодатели, които да представят актуална информация за стипендиантските си програми, за свободни стажантски и работни позиции, както и за дейността си като цяло.
В изложението ще вземат участие 17 водещи компании – наши традиционни партньори, от секторите транспорт, спедиция и логистика, строителство, телекомуникации, енергетика, както следва: София Франс Ауто, Астреко Холдинг ЕАД, Евромаркет Груп АД, Ди Би Карго България ЕООД, БДЖ – Товарни превози ЕООД, БДЖ – Пътнически превози ЕООД, НК “Железопътна инфраструктура”, Софарма Трейдинг АД, Гебрюдер Вайс ЕООД, Интерлогистика ЕООД, Джи Пи Груп АД, ДП “Транспортно строителство и възстановяване”, Виваком, ЧЕЗ България ЕАД, Централна енергоремонтна база ЕАД, Столичен електротранспорт ЕАД, Дирекция „Бюро по труда” – Изток.
.
ПРОГРАМА
9,30 ч. – 10,00 ч. – Откриване на Лаборатория “Горивни уредби за ДВГ”, изградена със съдействието на София Франс Ауто (блок 5, ет. 1);
10,00 ч. – 10,15 ч. – Откриване на Деня на кариерата (блок 5, фоайе);
10,15 ч. – 12,30 ч.– Срещи на работодатели и студенти (блок 5, ет.1); Презентации (блок 5, ет. 1, 2 – зала 5103 и зала “Тодор Каблешков”);
12,45 – 13,45 ч. – Кръгла маса “Образование – бизнес” – успешно партньорство за качество и конкурентоспособност с участието на ректорското ръководство на университета, представители на бизнеса, гости, преподаватели и студенти (Конферентна зала, блок 1, ет. 2)
.
ГРАФИК НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ
Зала 5103 (блок 5, ет.1)
10,15 ч. – 10,30 ч. “Софарма Трейдинг” АД
10,30 ч. – 10,45 ч. “Гебрюдер Вайс” ЕООД
10,45 ч. – 11,00 ч. “БДЖ – Товарни превози” ЕООД
11,00 ч. – 11,15 ч. “Ди Би Карго България” ЕООД
11,15 ч. – 11,30 ч. ДП “Транспортно строителство и възстановяване”
11,30 ч. – 11,45 ч. “Столичен електротранспорт” ЕАД
11,45 ч. – 12,00 ч. “ЧЕЗ България” ЕАД
12,00 ч. – 12,15 ч. “Централна енергоремонтна база” ЕАД
12,15 ч. – 12,30 ч. Дирекция “Бюро по труда” – Изток
Зала “Тодор Каблешков”(блок 5, ет.2)
10,30 ч. – 10,45 ч. “Астреко Холдинг” ЕАД (Хонда)
10,45 ч. – 11,30 ч. Лекция „Новости в автомобилостроенето, базирани върху опита на Хонда”
11,30 ч. – 11,45 ч. “Евромаркет Груп” АД