Делово посещениеBusiness Visit

  • image
  • image
  • image

На 21 декември 2016 г. на посещение във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” беше новоназначеният началник на Военна академия „Г. С. Раковски” генерал-майор Груди Ангелов. Добрите партньорски контакти между двете образователни институции станаха вече традиция. Те имат своята история и проспериращо развитие на  взаимополезната дейност през последните години. Генерал-майор Груди Ангелов и ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова подписаха поредния договор за сътрудничество, който гарантира отлични по-нататъшни взаимоотношения и съвместна дейност в областта на учебната и научноизследователската работа.On December, 21st, 2016, Todor Kableshkov University of Transport was visited by the new director of G. S. Rakovski Military Academy – Major General Grudi Angelov. The good cooperation contacts between both universities become tradition. They have their history and bring benefits to both sides during the last years. Major General Grudi Angelov and the rector of Todor Kableshkov University of Transport – prof. Daniela Todorova, PhD signed another cooperation contract, which will guarantee the mutual research and educational activity between both institutions in the future.

Снимки