Делови посещения по програма „Еразъм+”

  • image
  • image
  • image

В рамките на програма «Еразъм+», на 27 септември 2016 г. във ВТУ „Тодор Каблешков” бяха на посещение учени от Република Сърбия. Проф. д-р Зоран Чекеревац и доц. д-р Дубровка Шкунца от ЮНИОН Университет „Никола Тесла” осъществиха среща с ръководството на програма „Еразъм+”, като проф. Чекеревац и доц. Шкунца изнесоха лекции, които протекоха при голям интерес.

Проф.д-р Златан Шошкич, зам.-декан по научна и международна дейност на Факултет по машиностроене и строителство, гр. Кралево, Сърбия, към Университет Крагуевац изнесе лекция пред преподаватели, докторанти и студенти от факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”. Проведе се дискусия.

Снимки