Дванадесета международна научна конференция на млади учени

  • image
  • image
  • image

На 11.11.2016 г. в гр. София се проведе Дванадесета международна научна конференция на младите учени на тема “Икономиката на България и Европейския съюз: Наука и Бизнес”. Научният форум беше  организиран от Финансово-счетоводен факултет на УНСС и ВУЗФ, под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев. Участие в работата на конференцията взе доц. д-р Валентина Станева от катедра “ИСТ” на ВТУ “Тодор Каблешков” с доклад на тема “Имуществената отговорност при липси на активи”. Докладът беше посрещнат с интерес, като акцента беше поставен на новото счетоводно законодателство и прецизното юридическо и счетоводно тълкуване на проблема.

Снимки