ВТУ е партньор в проект “Заедно за пътна безопасност”

  • image

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ е партньор в стартиращ проект „Заедно за пътна безопасност“, съфинансиран по програма Еразъм+ KA205 Стратегически партньорства – младежи.

Проектът е с продължителност 18 месеца и партньори в него са: Champions Factory Ireland Limited – Дъблин, Ирландия (координатор), ВТУ „Тодор Каблешков“, Национален съвет за равенство между половете – Скопие, Северна Македония и Балканска агенция за устойчиво развитие – България.

Основна цел на проекта е постигането на по-безопасен автомобилен транспорт посредством повишаване компетентността на младите шофьори. За целта ще бъдат разработени учебни материали, образователни видеоклипове и симулационни центрове. Ще бъдат проведени редица обучения, учебни посещения и кампании за повишаване на осведомеността по темата.