Връчване на дипломи за хабилитация

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 9 ноември 2016 г. официално бяха връчени дипломи за хабилитация на учените:
– Проф. д-р Мария Христова – зам.-декан на факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”. Беше й връчен диплом “Професор на ВТУ “Тодор Каблешков”. Тя изнесе публична лекция на тема “Софтуер за критични по безопасност системи”.
– Доц. д-р Емилия Димитрова – преподавател в катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи”. Беше й връчен диплом “Доцент на ВТУ “Тодор Каблешков”. Тя изнесе публична лекция на тема “Осигурителни системи в релсовия транспорт – състояние и перспективи”.
– Проф. д-р Иван Коларов – преподавател в катедра “Машинни елементи, материалознание и химия”. Беше му връчен диплом “Професор на ВТУ “Тодор Каблешков”. Той изнесе публична лекция на тема “Заварени съединения. Някои проблеми при осигуряване на достатъчен ресурс”.
Дипломите за хабилитация нашите преподаватели получиха лично от ректора Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Проф. д-р Даниела Тодорова – заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност, представи пред присъстващите гости техните творчески биографии.
На церемонията присъстваше и началникът на Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” комодор проф. двн Боян Медникаров. Той поздрави учените с новите академични длъжности.

Снимки