Връчване на дипломи за образователната и научна степен „доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 29 ноември 2016 г., на заседание на Факултетния съвет на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”, бяха официално връчени дипломите за образователната и научна степен „доктор” на д-р маг. инж. Илка Стефанова и д-р маг. инж. Галин Банков. Дипломите си те получиха лично от заместник-ректора по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова. Темата на дисертацията на д-р маг. инж. Илка Стефанова е „Формиране и съгласуване на цифрови носещи и сигнали Уолш с комуникационни канали”, а на д-р маг. инж. Галин Банков – „Изследване и анализ на възможностите за внедряване на електробуси в автобусния транспорт”.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки