Връчване на диплома за научна степен

  • image
  • image
  • image

На 12. 10. 2016 г., в рамките на факултетен съвет на факултет “Транспортен мениджмънт”, официално беше връчена диплома за образователната и научна степен “доктор” на гл. ас. д-р Иван Петков – преподавател в катедра “Хуманитарни науки и чужди езици”. Дипломата му беше връчена лично от проф. д-р Даниела Тодорова – заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност.

Снимки