Връчване на диплома за научна степен “Доктор”

  • image

На 27 март 2018г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, на факултетен съвет на факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”, се състоя официалното връчване на диплома за образователна и научна степен „доктор“ на ас. маг. инж. Невена Ивайлова Бабунска-Иванова от катедра “Транспортно строителство и съоръжения”.

Тя получи дипломата си лично от декана на факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”- доц. д-р инж. Красимир Кръстанов, а гл. ас. д-р инж. Виолина Вельова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на колежката.