Студенти

#

Академичен календар

График на учебния процес за студенти редовно и задочно обучение за учебната 2017/ 2018 г.

#

Бакалавърски програми

20 програми за редовно и задочно обучение.

#

Магистърски програми

Над 25 магистърски програми в области като: автомобилен и железопътен транспорт, електроенергетика, мениджмънт, икономика и други.

#

Студентски стипендии и награди

Стипендии, отпускани от ВТУ "Т.Каблешков" и по ПРОЕКТ 'СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИ - ФАЗА 1"'

#

Студентски практики

Проект "Студентски практики'