Набиране на студенти за Еразъм+ мобилности

 ВЪВ ВРЪЗКА С

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ

Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование

Програма „Еразъм+”

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ

НА

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

обявява

 ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ

НА

СТУДЕНТИ

 от

ВТУ „Т. Каблешков”

кандидати за реализиране на мобилност по програма „Еразъм+“

за академичната 2017-2018 година

Срок за подаване на заявленията за участие в процедурата – 26.01.2018 г. в „Деловодство”.

Заявленията са по образец и могат да бъдат намерени на страницата на Еразъм офиса на ВТУ „Т. Каблешков”.

Подробна информация относно възможностите и изискванията за участие може да бъде получена от Факултетните или Институционален координатори на програма Еразъм+.