Структура

Кабинет на ректора

Главен юрисконсулт : Жана Бориславова Иванова
Тел. (+359 2) 02/9709-467, ректорат ет. 3
Експерт, връзки с обществеността, протокол и реклама: Екатерина Кирилова Златарева
Тел. (+359 2) 02/9709-344, e-mail: pr@vtu.bg, ректорат ет. 2
Гл. експерт: инж. Вера Василева Григорова
Тел. (+359 2) 02/9709-240; факс: 02/9709-242, e-mail: office@vtu.bg, ректорат ет. 2, стая 27

Ръководител, стопанско направление и охрана

инж. Георги Димитров Гергов
Тел. (+359 2) 9709-334, e-mail: gergov@vtu.bg
Ректорат ет. 2

Учебен отдел

Началник Учебен отдел
инж. Борислав Кирилов Борисов
Тел. 02/9709-286
e-mail: bborisov@vtu.bg
Ректорат, ет.3, стая 38

Сектор Човешки ресурси, деловодство и архив

Експерт : Цветана Стефанова Димитрова
Тел.: (+359 2) 02/9709-239
e-mail: hr@vtu.bg
Ректорат, ет. 1, стая 1
Експерт : Нели Александрова Константинова
Тел.: (+359 2) 02/9709-425
e-mail: hr@vtu.bg
Ректорат, ет. 1, стая 6

Отдел Научна и международна дейност

Експерт, международно сътрудничество и конкурси: инж. Надя Димитрова Димитрова, тел.: (+359 2) 02/9709-384,
e-mail: nadiadimitrova@vtu.bg
Техн. сътрудник: Ф.Ананиева - тел.: (+359 2) 02/9709-209

Финансов отдел

Ръководител/ главен счетоводител/: Росица Пенчева Йорданова
Тел. 02/9709-305,
e-mail: ryordanova@vtu.bg
Ректорат ет.3, стая 39
Справки: 02/9709-370

Отдел ЕЦИТО

Мениджър ИТ център: доц. д-р инж. Димитър Живков Димитров, Тел.: 02/9709-444; факс: +359 02 9709-466, e-mail: ddimitrov@vtu.bg
Ректорат, ет. 2, стая 22
Ст. експерт: Нина Иванова Гергова, тел. 02/9709-392, e-mail: nina@vtu.bg

Център за следдипломна квалификация и продължаващо обучение

Експерт: инж. Мария Георгиева Христова
Тел.: (+359 2) 9709-209
Ректорат, ет.3, ст. 31

Сектор Комплекс за хранене

Домакин: инж. Владимир Димитров Гергов
Тел.: (+359 2) 9709-252
e-mail: vgergov@vtu.bg
Калкулант: Цветанка Христова Цупарска
Тел.: (+359 2) 9709-273

Сектор Студентски общежития

Домакин общежитие 1: Нина Кръстева Савова
Тел.: (+359 2) 9709-206
ПОРТИЕР: (+359 2) 9709-315
Домакин общежитие 2: Зоя Владимирова Тодорова
Тел.: (+359 2) 9709-423
ПОРТИЕР: (+359 2) 9709-339

Охрана

Организатор, охрана: Ивайло Николов Йотов
Тел.: (+359 2) 9709-322

Безопасност на труда

Инспектор : инж. Росица Иванова Алексиева
Тел.: (+359 2) 9709-279
Ректорат ст. 16, ет.2

Автомобилен парк

Началник, парк автомобили: Ангел Иванов Георгиев
Тел.: (+359 2) 9709-260