Сключване на договори за сътрудничество

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Денят 26 април 2017 г. беше знаменателен за Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”. Той беше белязан от няколко значими събития. В унисон с приповдигнатото настроение, породено от откриването на изложението ТРАНСТРЕНД 2017, протече и още едно събитие – сключването на важните и отговорни по своето съдържание договори за взаимно сътрудничество между транспортния университет и институции, пряко свързани с образователната дейност и транспортния сектор.

В Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, в тържествена обстановка, подписите си под договорите положиха видни представители на двете страни. Бяха сключени следните споразумения: между ВТУ „Тодор Каблешков” и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Националната браншова организация  за електрическа мобилност и Научно-техническия съюз по транспорта.

От страна на транспортния университет договорите бяха подписани от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова. Висшето военноморско училище беше представено от началника флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров,  Националната браншова организация  за електрическа мобилност от г-н Илия Левков – неин председател и инж. Кирил Ерменков – председател на Научно-техническия съюз по транспорта.

След акта на подписване, всеки от ръководителите на институциите изложи своето становище за стойността и значението на сключените договори и изрази увереност за по-нататъшно ползотворно развитие на взаимоизгодните отношения.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки