Ранен прием за учебната 2021-2022 година

Бакалавър, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

1. Изберете специалност, която желаете да изучавате във ВТУ

2. Попълнете Е-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАНЕН ПРИЕМ, като прикачите допълнително описаните по-долу документи
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
>>>>Е-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАНЕН ПРИЕМ<<<

3. Подгответе за Е-заявлението Мотивационно писмо, в което споделете:
защо искате да учите във ВТУ, имате ли роднини или приятели завършили ВТУ, какво е вашето любимо занимание, други дейности (спорт, танци, музика, …). Може да ползвате онлайн-формата или да прикачите мотивационното писмо като DOC, DOCX, PDF или друг формат файл.

4. Приложете към Е-заявлението сканиран документ, удостоверяващ оценките Ви от 11-ти клас
(служебна бележка, уверение, справка)

5. Ако разполагате с такива, приложете към Е-заявлението други документи за вашите постижения и интереси:
сертификати, грамоти от участие в клубове, кръжоци, състезания и др., препоръки от фирми или институции.

6. Резултати.
За резултатите ще бъдете уведомени на по-късен етап по телефон или имейл.
Записването за студент във ВТУ се финализира след:
–подаване на комплект документи по образец /за начинът на подаване ше бъдете уведомени допълнително/;
–представяне на диплома за завършено средно образование /след получаване/;
–заплащане на такса за обучение за първи семестър на учебната 2021/2022 г. /за начинът на плащане ше бъдете уведомени допълнително/;
Кандидат-студентите, неучаствали в ранния прием, ще имат възможност да се включат в редовната кандидатстудентска кампания за 2021 г.

Кандидатстудентска кампания 2021

 • Приемът на студенти в ОКС “бакалавър” през 2021 г. е чрез Държавен зрелостен изпит по:
  1. Български език и литература (за всички специалности и форми на обучение)
  2. Математика
  3. Физика
  4. География (за специалности: Икономика на транспорта и Счетоводство и анализ в транспорта)
 • Заявление за прием – бакалавър (PDF) - страница 1 /изтегли от тук.../
  Заявление за прием – бакалавър (PDF) - страница 2 /изтегли от тук.../
  Заявление за прием – магистър (PDF)
 • -Конкурсни тестове по математика на:

  - 10.04.2021 г. от 9.00 часа;
  - 05.06.2021 г. от 9:00 часа;
  - 06.07.2021 г. от 9:00 часа;
  ВТУ „Т. Каблешков” извършва прием на студенти без ограничения по пол и трайни физически увреждания.
 • Къде можете да подадете документи:
  - във ВТУ "Тодор Каблешков";
  - в Бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ);....вижте ТУК.... (pdf)
 • Кандидатстудентската такса е в размер на 30 лв. и може да се плати:
  – в касата на Ректората на ВТУ „Тодор Каблешков”, ет. 3, ст. 35;
  - чрез POS – терминал в касата на ВТУ „Тодор Каблешков”;
  – по банков път на банкова сметка.
  Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
  БНБ ЦУ
  IBAN: BG48BNBG96613100128201
  BIC: BNBGBGSD

  Основание за плащане: кандидатстудентска такса на (трите имена, ЕГН)

Бакалавърски програми

Магистърски програми

Важни дати

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ
1 Провеждане на предварителни кандидат-студентски тестове по математика:
1.1 месец Април -приемане на документи от 08.03 до 01.04.2021 г.
-провеждане на конкурсния тест по математика 10.04.2021 г. от 9:00 ч.
-обявяване на резултатите от теста 16.04.2021 г.
1.2 месец Юни -приемане на документи от 10.05 до 03.06.2021 г.
-провеждане на конкурсния тест по математика 05.06.2021 г. от 9:00 ч
-обявяване на резултатите от теста 09.06.2021 г.
2 Приемане на кандидатстудентски документи:
-във ВТУ „Тодор Каблешков“
-в бюрата на ЦКПИ и НАПС

от 08.03 до 02.07.2021 г.
от 08.03 до 30.06.2021 г.
3 Провеждане на конкурсен тест по математика 06.07.2021 г. от 9:00 ч.
4 Обявяване на резултатите от конкурсния тест по математика 08.07.2021 г.
5 Обявяване на резултатите от първото класиране 12.07.2021 г. (след 12.00 ч.)
6 Записване след първо класиране от 13.07 до 15.07.2021 г.
7 Обявяване на резултатите от второто класиране 16.07.2021 г. (след 12.00 ч.)
8 Записване след второ класиране от 19.07 до 21.07.2021 г.
9 Обявяване на резултатите от третото, последно класиране 22.07.2021 г. (след 12.00 ч.)
10 Записване след третото класиране от 23.07 до 26.07.2021 г.
11 Попълване на незаетите места
-обявяване на незаетите места

27.07.2021 г.
-подаване на документи от 28.07 до 10.08.2021 г.
-обявяване на резултатите 11.08.2021 г.
-записване от 12.08 до 16.08.2021 г.
12 Начало на учебната година 13.09.2021 г.
13 За кандидат-студенти, кандидатстващи за ОКС „магистър“:
1. За магистърски програми от летен семестър::
-приемане на документи -от 11.01 до 29.01.2021 г.
-класиране -01.02.2021 г.
-записване -от 03.02 до 05.02.2021 г.
2. За магистърски програми от зимен семестър:
-приемане на документи -от 10.05 до 02.09.2021 г.
-класиране -03.09.2021 г.
-записване -от 07.09 до 10.09.2021 г.

Video Tour

Мобилност

ВТУ „Тодор Каблешков” притежава Харта за висше образование, даваща възможност за студентска мобилност по програма Еразъм+ с продължителност от 3 до 12 месеца с цел:
-обучение в над 45 академични институции-партньори от Европа;
-практика (стаж) в партньорски организации от Европейския съюз.
Студентите, участващи в програма Еразъм+ получават безвъзмездна финансова помощ (грант) за осъществяване на мобилностите си в партньорските организации.

Подпомагане

Студентите на ВТУ „Тодор Каблешков” имат възможност за:
- студентско кредитиране от банки;
- стипендии за успех;
- евростипендии за успех и специални стипендии;
- специални облекчения за студенти: близнаци, полусираци, братя /сестри/, които едновременно са студенти във ВТУ "Тодор Каблешков" ползват 25% облекчение от семестриалната такса - важи само за редовна форма на обучение.
- награди;
- платени стажове.

Кариера

С цел подпомагане на студентите при професионалното им ориентиране и бъдещо кариерно развитие, в структурата на ВТУ „Тодор Каблешков” е създаден и функционира Център за кариерно развитие. Той изгражда и поддържа връзката между студентите и бизнеса и е партньор на редица компании в популяризирането на стажантските и стипендиантските им програми за работа със студенти, както и на възможностите за професионална реализация.
Завършилите ВТУ „Тодор Каблешков” са предпочитани специалисти и градят успешна кариера в:
-Метрополитен София;
-компании за градски транспорт;
-компании за железопътен транспорт;
-строителни и проектантски фирми;
-комуникационни и охранителни фирми;
-спедиторски и логистични фирми;
-фирми в областта на енергетиката;
-промишлени, машиностроителни, минно-добивни фирми;
-консултантски бюра;
-системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
-системата на Министерството на вътрешните работи.

Video Tour

Кампус

Университетският комплекс на ВТУ „Тодор Каблешков” е разположен в столичния квартал „Слатина” и предлага:
-сигурност чрез денонощна охрана;
-73 учебни, лекционни, компютърни и езикови зали;
-23 специализирани кабинета и 72 лаборатории;
-модерна аула с 200 места;
-богата библиотечна база с компютърни работни места;
-зала за тържествени чествания и концерти;
-студентски общежития за всички желаещи и студентски стол;
-кафе-клубове; студентски клуб;
-100% покритие с мрежов и безжичен интернет;
-игрища и зала за колективни спортове; тенис кортове; фитнес-зали;
-парково пространство за отдих; паркинг;
-удобен транспорт до центъра и ж.п. гари.

 • Адрес 1574, ул. "Гео Милев" 158, София
 • Кандидатстудентска информация:
  +359 (2) 9709-230
  +359 (2) 9709 286
  +359 (2) 9709 478
 • Факс +359 (2) 9709-242
 • E-mail vtu@vtu.bg