Представители на ВТУ на посещение в гимназии в гр. Сливница

На 10.11.2017г. представители на академичното ръководство на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ в лицето на проф. д-р инж. Николай Георгиев – зам.-ректор по учебната дейност и доц. д-р Емилия Вайсилова – ръководител на Център за дистанционно обучение посетиха Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий” и Професионална гимназия по транспорт “Никола Йонков Вапцаров” в град Сливница. С тези посещения се постави началото на Кандидатстудентска кампания 2018. Осъществени бяха изключително ползотворни и в дух на взаимно разбирателство срещи с директорите на двете училища – Евгения Анакиева и Лидия Франк. На организираните срещи със зрелостниците проф. Георгиев и доц. Вайсилова изнесоха презентации, с които представиха възможностите и предимствата за обучение във висшето училище. Зрелостниците взеха активно участие в дискусиите и проявиха определен интерес към начина на кандидатстване, балообразуването при приема на студенти, предлаганите специалности, възможностите за професионално развитие, както и формите на обучение, които се предлагат във ВТУ „Т. Каблешков“.