ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”


Откриването на новата учебна година 2017-2018 във ВТУ „Тодор Каблешков”
ще се състои на 18 септември 2017 г. (понеделник).

Програмата ще включва следните мероприятия:

10:00 часа (Конферентна зала) – Официална церемония по присъждане на звание „Доктор хонорис кауза” на ВТУ „Тодор Каблешков” на Флотилен адмирал проф.двн Боян Медникаров, началник на Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров”.

11:00 часа (Зала „Юбилейна”) – Откриване на новата учебна година.

11:45 часа – Официално откриване на зала „Тодор Каблешков” и публична лекция на Доктор хонорис кауза Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров.

14:00 часа – среща на първокурсниците с факултетните ръководства както следва:

  • Факултет “ТМ”- в зала 3105;
  • Факултет “КЕТ” – в зала 2113;
  • Факултет “ТСТТ”- в зала 2202.