ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ С НОВИ ЧЛЕНОВЕ 10.10.2017

На 10.10.2017 г. (вторник)от 15:00 часа в зала “Юбилейна” ще се проведе общо събрание на студентите за попълване на свободните места в Студентски съвет към Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”.

Всеки студент или докторант редовно обучение е добре дошъл!

Заповядайте!