Дипломни защити в катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”

  • image

На 27 и 28 февруари в катедра “Икономика и счетоводство в транспорта” бяха проведени поредните дипломни защити на абсолвенти от специалностите “Икономика на транспортна фирма”, “Икономика на малките и средни предприятия” и “Икономика на транспорта”. Студентите представиха своите разработки за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” пред държавната изпитна комсия. Тематиката на разработките бе по изключтилно актуални теми и проблеми, касаещи икономиката и транспортния сектор на страната.
Всички дипломанти се представиха отлично, а дипломните защити приключиха с искрени пожелания от проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова-Ректор на транспортното училище и член на комисията и проф. д-р Емил Железов-Ръководител катедра и председател на комисията.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки