Изпитна сесия

ГРАФИЦИ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Факултет Транспортен мениджмънт

Факултет Комуникации и електрообзавеждане в транспорта

Факултет Техника и строителни технологии в транспорта