Форум „Делово сътрудничество на Москва и България“

  • image
  • image

На 02 октомври 2018 г. в Националния дворец на културата в София се проведе форум „Делово сътрудничество на Москва и България“, в рамките на Дните на културата на Москва в България. Мероприятието се организира от Съюз „Московска търговско-промишлена палата“, съвместно с Българо-руската търговско-промишлена палата.

От страна на ВТУ „Т. Каблешков“ във форума присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, доц. д-р инж. Симеон Ананиев и колеги от катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“. Те взеха участие в кръгла маса на тема „Развитие на пътно-транспортната инфраструктура и метрополитена“, където споделиха своя опит в областта на обучението и професионалната квалификация на кадрите за транспортната индустрия. В дискусиите се включиха и проф. д-р инж. Стоян Братоев, Генерален директор на Метрополитен АД, г-н Петър Мутафчиев, наши Доктори хонорис кауза на ВТУ и г-н Георги Минчев, член на Настоятелството на ВТУ и председател на Съвета на Българо-Руската Търговско-Промишлена палата.

Снимки