Студентски семинар „ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГАРИ И ГАРОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ“

  • image
  • image
  • image

На 10 май 2017 г. катедра „Транспортно строителство и съоръжения“ проведе студентски семинар в Клуба на железничаря, свързан с дисциплината „Гари и гарови съоръжения“. С интересни презентации участваха студентите от 4 курс ОКС “бакалавър“, редовно обучение: Валентина Шехова, Зорница Иванова, Гергана Шопарова, Никола Димитров и Христо Трифонов. Те запознаха аудиторията с видовете гари, техническите изисквания и прилежащите гарови съоръжения. Ръководителят на катедрата проф. д-р Майя Иванова показа на студентите от редовна и задочна форма на обучение коловозното развитие и обновеното приемно здание на Централна гара София. По този начин студентите се запознаха практически с изучаваната дисциплина. Служителите от ДП „НКЖИ“ инж. Камелия Георгиева и Милена Илкова представиха на нашите възпитаници възможностите за обучение и реализация в компанията.

Снимки