СТУДЕНТИТЕ – СПОРТИСТИ С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ РЕКТОРА

На 25.09.2017 г. студентите, участвали в VI-те Летни университетски игри – Камчия 2017 посетиха Ректора на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и й връчиха писмо с благодарност за оказаната подкрепа и желание за насърчаване и развиване на студентския спорт. Като председател на спортния клуб на училището, професор Тодорова увери студентите, че ръководството ще продължи да се грижи за развиването и стимулирането на младите ни спортисти. Тя декларира готовността и желанието си и за напред да подпомага поддържането на спортния дух сред възпитаниците на университета, осигурявайки средства за модернизиране на материалната база и участие в бъдещи спортни инициативи.

Снимки