ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 2017 г.

за придобиване на образователно-квалификационна степен /ОКС/ “Бакалавър”

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ЧАС
Автомобилна техника 01.08.2017 г. 3109 09.00 часа
Транспортна техника 01.08.2017 г. 3109 09.00 часа
Железопътна техника 01.08.2017 г. 3109 09.00 часа
Технология и управление на транспорта 31.07.2017 г. 3105 09.00 часа
Инженерна логистика и строителна техника 01.08.2017 г. 3307 10.00 часа
Комуникационна и осигурителна техника 04.09.2017 г. 1406 09.30 часа
Транспортно строителство 01.09.2017 г. 2202 09.00 часа
Индустриален мениджмънт 31.07.2017 г. 3111 09.00 часа
Електроенергетика и електрообзавеждане 31.07.2017 г. 1111 09.00 часа
Икономика на транспорта 31.07.2017 г. 6201 09.00 часа