Представяне на ВТУ “Тодор Каблешков” пред абитуриенти

  • image
  • image
  • image

На 6 април студенти от ВТУ „Тодор Каблешков“,  специалност „Транспортно строителство“, под ръководството на проф. д-р Валентин Николов – декан на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”,  посетиха ПГАСГ „арх. Камен Петков“ – гр. Пловдив. Проф.Николов и студентите представиха презентация, с която рекламираха учебната и научноизследователската дейност на транспортния университет пред директора на професионалната гимназия и нейните ученици от 11 и 12 клас, специалност „Транспортно строителство”.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки