НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ“

В периода 18-20 юни 2018 г. в к.к. „Боровец“ се проведе научна конференция с международно участие „ Устойчиво развитие на транспортните ..

Колеги от факултет “ТСТТ” на посещение в Университет „Гоце Делчев“, Македония

В рамките на програма „Еразъм +“ представители от ВТУ „Т.Каблешков“ – доц.д-р инж. Красимир Кръстанов – декан на Факултет „Техни..

    Recent news