Меморандум за сътрудничество с ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

На 7 декември 2017г. бе подписан меморандум за сътрудничество между ВТУ „Т. Каблешков“ и ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКР..