Награждаване на победителите в състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ”

На 23.03.2018 г. в новоизградения Технически учебен център на ЧЕЗ – София се състоя награждаването на победителите в състезанието по еле..

    Recent news