БИЗНЕС ФОРУМ 16+1

На 7 юли 2018 г. а Националния дворец на културата се проведе Бизнес форум в рамките на Седмата среща на ръководителите на прaвителстват..