Участие на Ректорското ръководство на Патронния празник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Ректорът на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев присъстваха на празника по случай ч..

Посещение на наш преподавател във Висшето железопътно училище – Белград

На 22.12. 2017 г. Висшето железопътно училище в Белград, Сърбия чества своя 60 годишен юбилей. По време на тържеството, от името на ръководс..

Акредитация на професионално направление „Общо инженерство“

След проведена процедура за програмна акредитация на професионално направление 5.13 Общо инженерство във ВТУ „Тодор Каблешков“,  На..