Почетен плакет за ВТУ от ДП “Транспортно строителство и възстановяване“

На 15 януари 2018г. представители на академичното ръководство и административния персонал на ВТУ „Т. Каблешков“ присъстваха на тържес..