Благодарствено писмо

До ректора на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова се получи благодарствено писмо от инж. Иван Дончев – ръково..

ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ И БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ:
„ДА НАПРАВИМ ДОБРО С ПЕСЕН И ХОРО!“

В навечерието на празника посветен на всички български светии във Висшето транспортно училище “Т. Каблешков” се проведе търж..