„ДЕН НА КАРИЕРАТА 2018“ ВЪВ ВТУ

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

На 10 октомври 2018 г. по инициатива на Центъра за кариерно развитие във ВТУ „Т. Каблешков“ се проведе традиционното изложение на фирми „Ден на кариерата”. Целта на кариерния форум бе да предостави възможност за среща на студентите с фирмите-работодатели, които представиха актуална информация за стипендиантските си програми, за свободни стажантски и работни позиции, както и за дейността си като цяло.

В изложението взеха участие 17 водещи компании – наши традиционни партньори, от секторите транспорт, спедиция и логистика, строителство, телекомуникации, енергетика, както следва: София Франс Ауто, Астреко Холдинг ЕАД, Евромаркет Груп АД, Ди Би Карго България ЕООД, БДЖ – Товарни превози ЕООД, БДЖ – Пътнически превози ЕООД, НК “Железопътна инфраструктура”, Софарма Трейдинг АД, Гебрюдер Вайс ЕООД, Интерлогистика ЕООД, Джи Пи Груп АД, ДП “Транспортно строителство и възстановяване”, Виваком, ЧЕЗ България ЕАД, Централна енергоремонтна база ЕАД, Столичен електротранспорт ЕАД, Дирекция „Бюро по труда” – Изток.

Като част от мероприятията за Деня на кариерата, бе официално открита лабораторията “Горивни уредби на двигатели с вътрешно горене”, към катедра “Транспортна техника”, изградена със съдействието на партьорите ни от София Франс Ауто.

В рамките на изложението бе организирана и кръгла маса на тема „Образование – бизнес” – успешно партньорство за качество и конкурентоспособност“, в която участваха представители на работодатели и партньорски организации, преподаватели и студенти, както и академичното ръководство на университета. Модератор на срещата бе г-жа Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието. Всички участници се обединиха около желанието за тясно сътрудничество между бизнеса и образованието в полза на завършващите висшето учебно заведение. Повдигнати бяха важни въпроси за практическата насоченост на обучението и професионалната подготовка на младите специалисти. Коментираха се възможности за откриване на нови, актуални специалности, съобразени със съвременните и все по-бързо променящите изисквания и очаквания на модерната индустрия и технологии.

Снимки