Анкета за преподаватели и студенти

Уважаеми колеги,
Изпращам ви писмо с молба за провеждане на анонимна анкета сред преподавателите и студентите във вашето висше училище. Анкетата е във връзка с проучване, одобрено от Европейската комисия, относно нагласите за подобряване компетентностите на преподавателите във висшите училища в България и възможностите за непрекъснатото им усъвършенстване.

Проучването се осъществява онлайн, като въпросникът за преподаватели е на адрес: https://goo.gl/forms/iQ0CkDZMS5P2xSAS2

Въпросникът за студенти е на интернет адрес: https://goo.gl/forms/vZEYaEvCLjgjQV2t1

Попълването на въпросниците отнема само няколко минути, а резултатът се генерира автоматично при натискане на бутона SUBMIT.
Краен срок за подаване на анкетата – 31 март 2017 година.